Nu tænker du måske, at nu rabler det for ham her ved tip nummer 4, når jeg opfordrer dig til at lære at jonglere. Men faktisk mener jeg det helt alvorligt, selvom jonglering umiddelbart ikke har noget at gøre med hukommelsen og indlæringen. Og dog…

Jonglering er et rigtig godt eksempel på, hvordan vores indlæring fungerer. Når vi lærer noget nyt som for eksempel en speciel fysisk færdighed som netop det at kaste med flere bolde på én gang (uden at vi smadrer vores vinduer), når vi lærer et nyt sprog eller infrastrukturen i en fremmed by, så er der flere faktorer, der gør sig gældende.

Blandt andet er det meget vigtigt at være modig. Hvis du for eksempel lige nu ikke er i stand til at jonglere, så vil det koste lidt overvindelse. Du vil starte med en enkel bold, som du kaster i en bue fra den venstre hånd i den højre. Når du har fået fornemmelsen, så tager du to bolde og kaster frem og tilbage. Måske heller ikke noget problem. Udfordringen opstår så ved den tredje, der konstant skal kastes og gribes samtidig med de andre to bolde. Det kræver mod og overvindelse, men efter et stykke tid (måske 3 dages øvning), så vil du være i stand til at jonglere med tre bolde. Det der sker er, at der sker en slags automatisering, hvor det, der virkede umuligt i første omgang (at kaste og gribe alle bolde på samme tid), pludseligt sker af sig selv, uden at vi skænker det en tanke.

[blue_box]Artiklen tilhører artikelserien om de  52 tips til en bedre hukommelse. [/blue_box]

Det er vigtigt, at du netop starter med én bold og ikke med tre. Du vil hurtigt finde ud af, at fejl er en del af processen. Ingen har kunnet jonglere fra dag ét af. Fejlene skal være der, for de baner vejen til forbedringer – hvis du ikke tillader at lave fejl, så vil du lære langsommere. På et senere tidspunkt vil du ikke lave så mange fejl længere og det vil føles som en sejr for dig!

Sæt dig små mål, som du har mulighed for at opnå og måske vil du endda lægge mærke til, at du lærer meget hurtigere end du selv havde regnet med. Du vil hurtigt lægge mærke til, at pauser er en meget meget vigtig del af processen. Detvil være langt mere effektivt, at lære intensivt 15-20 minutter om dagen og så fortsætte næste dag end at køre hårdt på i flere timer om dagen, uden at bruge en effektiv koncentration.

Jonglering er en rigtig god måde at holde gang i hjernen og kroppen og er derudover meget sjov og motiverende. Din krop får lov til at optage lidt ekstra ilt.

Det er blevet bevist, at jongleringen lader hjernen vokse og er en af de bedste eksempler for, hvordan indlæringen foregår.

I øvrigt står jongleringen ikke alene. At lære et fremmedsprog, at danse eller at spille guitar påvirker dig nogenlunde på samme gode måde.