Det er ikke nogen hemmelighed, at børn i dag ofte får for lidt motion, da tv og computer har overhalet de fysiske sociale begivenheder som fodbold- eller håndboldtræningen. Den umiddelbare effekt af dette er, at det fysiske formåen bliver indskrænket og vægten øges. Dette gælder ikke bare børn i børnehaverne og skolerne, men også de voksne, hvor en stor del kunne have gavn af lidt ekstra motion.

Motion og indlæring – en kombination, der giver god mening

Men de fysiske fordele står ikke alene i de her sammenhæng. Den danske forsker Jesper Lundbye-Jensen fra Københavns Universitet redegjorde fornyligt i en rapport, at indlæringen i skolen eller på uddannelsen vil være mere effektiv, hvis man bagefter kombinerer den med fysisk aktivitet. (Kilde: Politiken.dk)

Motion skal være sjov og underholdende for, at vi bliver ved

Jesper Lundbye-Jensens påstand er, at det vil være til gavn for os at være fysisk aktiv kort tid efter indlæringsperioden, i stedet for at belønne sig med en god film og en stor pose slik på sofaen. Hvis du altså læser op til eksamen eller vil hjælpe dit barn lidt på vej i skolen, så sørg for en smule motion efter timerne. Pulsen må gerne være det man kalder høj intensitet og være af en slags, der er sjov for den udøvende. Alt for mange gange falder vi i, når vi dyrker en sportsgren, vi synes er en belastning for os eller direkte kedelig. Kan du altså lide at spille fodbold, så gør det. Hvis du er mere til brydekampe, så er der heller ikke noget at sige til det – så længe din træningsmakker er med på ideen.

Før, efter og imens!

Ydermere angiver Jesper Lundbye-Jensen, at det ikke bare er efter, men også før timen, at det giver god mening med at få brugt fysikken, da det gør, at man vil være mere vågen og koncentreret og på den måde har større gavn af selve undervisningen. Og hvis der så er tid, så må der også gerne løbes eller spilles fodbold i frikvarterne.

Søvn er undervurderet

Motion og indlæring er det ene, når det gælder fysisk og mental velvære og præstationsevne. Det andet er søvnen. Sover du hver dag for lidt, fordi du har søvnproblemer eller bekymrer dig, så vil det afgjort have en negativ effekt på dig. “Sovehygiejnen” er elementær og bør ikke undervurderes.

Mangel på søvn har den negative effekt på hukommelsen, at man i de tilfælde man ikke har sovet godt og er træt TROR at have set eller hørt noget. Disse “falske erindringer” dukker især op hos dem, der permanent er i underskud af søvn. Koncentrationsevnen går ligeledes tydeligt tilbage, så der er mange gode grunde til at slukke for tv og internet og i stedet at gå i seng en halv time før normal tid – gerne med en foregående lille gå- eller cykeltur i den smukke natur.

Bedtime procrastination – Sengetidsudsættelse

Psykologer fra universitet i Utrecht, Holland, har ved hjælp af 203 frivillige deltagere fundet ud af, at cirka hver tredje opfatter søvnen som en ubehagelig opgave, der skubbes foran sig. Forskerne gav dette fænomen navnet bedtime procrastination, altså “sengetidsudsættelse”. Hele 84 procent af deltagerne følte sig ekstrem søvnig mindst én dag om ugen. De fleste angav, at det ikke var de ydre omstændigheder, der var ansvarlig for manglen på søvn, men at de bare ikke kunne sove.

Søvnen er altså elementært, hvis man vil forblive eller blive frisk i hovedet og være god til hukommelse og indlæring. Har du lyst til at vide mere om vigtigheden af søvn, så læs her mere om, hvorfor søvn er vigtig for os. God læselyst!