Hjernen rummer cirka 100 milliarder hjerneceller, der er ansvarlig for vores formåen, når det drejer sig om hukommelse og alt, hvad der vedrører hjernen i det hele taget. Disse hjerneceller kalder vi neuroner, som tilsammen udgør det neurale netværk. Ved hjælp af dette netværk bliver der sendt data med meget høj hastighed i form af elektriske impulser og kemiske stoffer fra neuron til neuron. Når et neuron bliver taget i brug, som for eksempel ved læringen af fremmedord eller et nyt musikinstrument, så bliver der konstant fyret elektriske signaler af sted, indtil de når enden af neuronerne.

Hvordan fungerer hukommelsen?

Mellem de enkelte neuroner er der ingen tilknytning, fordi de er adskilt. Denne adskillelse kalder man Den Synaptiske Kløft, som skal overvindes for at informationerne kan overgå fra neuron til neuron. Når en elektrisk impuls altså enden af neuronet, bliver der frigjort en kemisk proces og informationerne bliver omskrevet.

Det bioelektriske signal bliver omskrevet til et biokemisk signal, som bliver sendt videre til det næste neuron. Dette signal kan for eksempel bestå af Dopamin eller Adrenalin, der så hæfter sig til det nye neuron, hvor det bliver slettet og dermed reproducerer en ny elektrisk impuls – og det hele starter forfra.

Den synaptiske kløft er også stedet, hvor der på grund af de forskellige kemiske sammensætninger bliver dannet for eksempel frygt eller hallucinationer.

Dette er et forsøg på at forklare, hvordan indlæringen i praksis fungerer. Hvis du har spørgsmål til emnet, er du meget velkommen til at kontakte mig her.