Holistisk hukommelse

“Holistisk hukommelsestræning” er et udtryk, der stammer fra Tyskland, hvor man i den grad anvender hukommelsestræningen som pædagogisk hjælpemiddel i børnehave og skole, sociale institutioner, alderdomshjem/plejehjem, voksenundervisning og meget meget mere. I Danmark derimod har man stort set ikke nogen fokus på området, hvilket der efter min bedste overbevisning bør laves om på. Jeg har netop udviklet denne side for at sætte lidt mere fokus på denne videnskab om hukommelsestræningen, så vi også her i Danmark kan have gavn af disse metoder, der ikke bare er meget effektive, men også særdeles underholdende.

Holistisk hukommelsestræning: gejsten og kroppen i kombination!

Især på det pædagogiske og sundhedsmæssige område er der tale om en helhedsindsats, hvor man ikke bare taler om et enkelt, men hele 12 forskellige områder, der bliver arbejdet med. Herved handler det ikke bare om at inkludere både det fysiske og psykiske element. Derimod er det en af grundstrukturerne, at der bliver arbejdet med blandt andet bevægelse, opfattelsen, udtrykket og kommunikationsfærdighederne. Disse enkelte færdigheder er struktureret på den måde, at de hver især står i et afhængighedsforhold til hinanden – det ene element arbejder altså bedst, hvis det andet eller de andre bliver inkluderet i processen.

Det betyder også med andre ord, at hele mennesket bliver inddraget i processen ved hukommelsestræningen – og ikke bare enkelte af hjernen alene, selvom den selvfølgelig spiller den centrale rolle.  Målet er altså en aktivering/reaktivering af de mentale og fysiske funktioner. “Holistisk” betyder i sin helhed – og det er netop det, holistisk hukommelsestræning prøver at opnå.

Stor helbredsmæssig gavn af hukommelsestræning

Videnskabelige undersøgelser viser derved, at hukommelsestræningen i en kombination med fysisk træning ikke bare forbedrer hjernens blodcirkulation, men i den grad kan påvirke menneskets fysiske og psykiske velbehag.

Hukommelsestræningen kan sammenlignes med idræt. Kroppen vil ved hjælp af idrætten blive nedbrudt langsommere – og det samme er gældende for hjernen, hvor træningen vil gavne den og typisk vil holde den frisk i en længere tid end uden træningen. Alderen er derved som udgangspunkt sekundært, for her gælder igen det samme som ved den fysiske idrætsudøvelse: stort set alle kan være med, om det nu er børn, voksne eller ældre. Træningen vil fremme koncentrationen og huskeevnen – og det på en underholdende måde.

kopfschmerzen2smush

Interesse for nye ting og permanent træning – en nødvendighed for at skabe succes!

Det er dog vigtigt at understrege, at kun en permanent træning vil gøre en forskel. Og derfor er det meget vigtigt, at træningen bliver gennemført på en underholdende måde og at den ikke bliver oplevet som en byrde. Træningen/undervisningen vil derfor altid blive gennemført uden form for pres. Er du nysgerrig og interesseret på nye ting, så vil den helhedsorienterede hukommelsestræning være noget for dig!

12 kognitive hjernepræstationer, der hver især gerne vil trænes

Holistisk hukommelsestræning indeholder følgende 12 forskellige områder, der hver især træner deres kognitive hjernepræstationer:

 1. Associativ tænkning – Kobling af nye informationer med informationer, der allerede er gemt i hjernen.
 2. Tankefleksibilitet – Færdigheden, at reagere hurtigt på skiftende situationer.
 3. Fantasi og kreativitet – Fremme forestillingskraften og stimulere kreative tanker.
 4. Formulering – At udtrykke en tilstand eller en tanke i korrekt sproglig form.
 5. Koncentration – At styre ens udelt opmærksomhed på en speciel sag.
 6. Logisk tænkning – Plausibel, oplagt tanke på baseret på et vilkårligt udsagn.
 7. Huskevnen – Evnen til at gemme opfattede informationer på kort og lang sigt.
 8. Strukturering – At opbygge og sortere indhold i henhold til et regelsystem.
 9. Bedømmelsesevne – At tage en beslutning efter en overvejelse af alle kendte faktorer.
 10. Perception – At noget bevidst med en eller flere sanser.
 11. Orddannelse – At hente ord fra ens “lager”.
 12. Se sammenhæng – At integrere nye informationer i eksisterende vidensstrukturer og dermed producere meningsfulde sammenhæng.

På grund af mangfoldigheden af øvelserne bliver hjernepræstationerne ikke trænet hver for sig, men tilknyttet hinanden, hvilket kan sammenlignes med dagligdagen, hvor vi konstant bliver nødt til at bruge de forskellige slags hjernepræstationer i kombinationen med hinanden og kun sjældent en alene.

Den holistiske hukommelsestræning som præventiv foranstaltning

Den holistiske hukommelsestræning har altid defineret sig som forebyggelse imod mental reduktion. Subjektive vurderinger af mange forskellige mennesker, der har deltaget i kurser af BVGT e.V (det tyske forbund for holistisk hukommelsestræning) peger i retning af, at den holistiske hukommelsestræning kan være til stor gavn.

Noget andet er hukommelsessporten, som har til formål at opnå nye rekorder og at blive bedre til netop at huske. Der findes både turneringer og endda en verdensrangliste. Du kan læse mere om det her på siden og finde ud af, hvordan du kan blive bedre til hukommelsessporten!

Skrevet af Lars Christiansen