Motion og idræt til fordel for hukommelsen

Det er ikke helt nyt for os, at idræt og fysisk bevægelse også er godt for vores velvære og mentale formåen. Ikke desto mindre, så viser en  ny undersøgelse af 88 ældre mennesker, at det at sidde i længere perioder kan være skadende for hjernen. En smule bevægelse inden sengetiden er ikke nødvendigvis nok til at beskytte hjernen for at blive hurtigere gammel. Til gengæld kan kropslig aktivitet i moderat intensitet være med til at skabe så store effekter på hjernen, at den længere vedligeholdes. Jeg er tidligere kommet ind på emnet motion og indlæring i denne artikel.

Forskningen på området

Dog er en vedholdenhed i den forbindelse uundgåelig, for at opretholde netop disse effekter. Det mener amerikanske forskere i en artikel i videnskabsbladet PLOS ONE. Dette finder videnskabsmænd fra University of Illinois ved hjælp af 88 forsøgspersoner, alle mellem 60 og 78 år, ud af. Samtlige af disse forsøgspersoner fik påsat bevægelsessensorer, som de skulle bære størstedelen af deres hverdag og alle deltagere var sunde og raske, men ikke som sådan sportslige. Udover det undersøgte forskerne den hvide hjernesubstans hos deltagerne, som hovedsageligt består af nervefibre.

Afgørende: Tilstand på den hvide hjernesubstans

Forskerne undersøgte deltagernes hjerne på to forskellige måder. Ved den første metode undersøgte man de læsioner i den hvide hjernesubstans. Læsionerne er meget normale, men fremtræder i meget forskellig grad ved det enkelte menneske. Ved den anden metode undersøgte man, hvordan vandet fordeler sig i hjernen, så man på den måde kunne konkludere den hvide hjernesubstans’ tilstand.

De aktive vinder

Konklusionen var, at dem der regelmæssigt mindst moderat dyrkede motion, havde færre læsioner i den hvide hjernesubstans. Dem der hyppigt bevægede sig let, kunne forevise en markant bedre tilstand af den hvide hjernesubstans i “temporallappen”, der spiller en nøglerolle, når det handler om at forarbejde informationer, om at huske og om at tale.

Ved dem, der sad længe og ikke fik så meget motion, kunne forskerne konkludere, at den hvide hjernesubstans var degenereret meget i området omkring hippocampus. Alder, køn og fitness af deltagerne af testen tog indflydelse på forskernes resultatet.