Strukturering

At bygge indhold op efter et henvisnings- eller regelsystem.

Ved strukturering bliver informationer ordnet, suppleret og der bliver set sammenhænge. Strukturerede informationer kan bedre huskes, de danner en hukommelsesstøtte og lader sig derfor nemmere rekonstruere.

Det handler om evnen om at finde en struktur i en gruppe af ord, for at gøre det mere overskueligt for hjernen. Der sorteres altså efter en given gruppering.