Perception

At optage noget bevidst med en, flere alle samtlige vores sanser

Ved hjælp af sanserne optager mennesket sit ydre miljø. Erindringer bliver mange gange ved hjælp af sanselige iagttagelser animeret og forstærket. Ved hjælp af specielle sanseøvelser bliver evnen til perception trænet og skærpet og omverdenen bliver oplevet mere bevist.

Læring begynder altid med iagttagelse – og hertil bruger vi en af vores sanser.

Vores 5 sanser er:

  1. Lugtesansen
  2. Smagssansen
  3. Følesansen
  4. Høresansen
  5. Synssansen

Perceptionen er altså funktionen, der gør, at vi optager informationer på forskellig vis, alt efter hvilken sans vi anvender til det. Når øjet for eksempel ser noget og hjernen modtager informationer omkring det, øjet har set, så har mennesket modtaget informationer via vores synssans. Hver dag modtager vi utrolig meget information via disse sanser, bevist eller ubevist.

Blinde mennesker for eksempel har måttet give afkald på deres synssans, men det der så sker, er at andre sanser tager over (i hvert fald nogenlunde) og bliver skærpet. Blinde har ofte en meget god føle- og høresans og har på den måde kunnet udligne deres manglende sans på en måde.

Vi har mulighed for at lære vores hjerne, at forarbejde de informationer, vi dag for dag, minut for minut, endda sekund for sekund bliver konfronteret med. Vi kan skærpe vores “analyse” og segmentere/sortere informationerne.

Er du ved at lære til eksamen eller lignende, så vil det stort set altid være en fordel at bruge så mange sanser som overhovedet muligt.