Logisk tænkning

Fornuftige tanke på grund af en given omstændighed

Logisk tænkning er den tænkning, der er rationel, som altså er styret af fornuften. Logiske udsagn er, på grund af de givne præmisser, forståelig og kontrollerbar. At gennemtænke en fakta logisk og at finde en løsning kvalificerer os i dagligdagen til at handle logisk. Evnen til at tænke logisk er et vigtigt element ved løsningen på problemer.

Hvad er logisk tænkning? Det er da logisk! Eller er det?

De fleste af os har en fornemmelse af, hvad logisk tænkning egentlig går ud på. At det har at gøre med noget, der “giver mening”. Og det er i og for sig også rigtigt nok. Logisk tænkning har med vores rationelle tænkning at gøre, hvor vi gennemtænker og analyserer de givne omstændigheder, en situation er udsat for.

Meget enkelt sagt, så er det for os logisk, at vores fars bror er vores onkel og at en fisk lever i vandet. Sådan er det bare, fordi vi ved, at fisken ville dø uden vand. Disse to eksempler er, for at illustrere den logiske tænkning ved hjælp af praktiske eksempler og er derfor ikke fyldestgørende, så den logiske tænkning indeholder selvfølgelig langt større kompleksitet end dette.

Logikken bruges meget, når det gælder om at løse komplekse problemstillinger som for eksempel på vores arbejdsplads. Her gælder det om at, hvad fornuftsmæssigt giver mest mening, så vi kan beslutte, hvilket valg vi tager.

Logisk tænkning kan lige som de andre elementer i hukommelsestræningen øves og forbedres.