Huskeevnen

Evnen til at gemme iagttagelser kortvarigt og langvarigt

Huskeevnen er afhængig af interesse, motivation, koncentration og ens psykiske og fysiske tilstand. Jo flere sanser der bliver brugt til at huske, jo mere sikkert er rekonstruktionen i hukommelsen af de data, man har prøvet at huske.  For langsigtet hukommelse giver det god mening at anvende gentagelser, der er til gavn for hjernen.

Huskeevne ingen indlæringsegenskaber!

Og der findes flere fantastiske metoder, for at huske/fastholde bedre, som ikke bare er uhyre effektive, men også gør indlæringen mere sjovt og mindre kedeligt.  Her kan der blandt andet nævnes Mnemoteknikken og Locimetoden, der begge anvender visualiseringsprincipper som fundament for en effektiv indlæring. Tankebilleder er vores basis i de her metoder, hvor for eksempel abstrakte informationer som for eksempel cifre eller fremmedord kan omdannes til noget, vores hukommelse faktisk kan huske.

Det er lige præcis de abstrakte informationer, der er den største udfordring for hukommelsen, der allerhelst vil behandle billeder. Cifre/tal vil som udgangspunkt kun huskes i meget begrænset omfang, da vi har svært ved at sætte et billede op til et telefonnummer. Det samme fænomen er gældende for ord fra et fremmedsprog, der som udgangspunkt ikke er andet for os end en række af vokaler og konsonanter, der er blevet placeret i en vilkårlig rækkefølge. Det gælder altså om at omkode ordene til noget vi forstår, for på den måde at få dem ind i langtidshukommelsen, så vi stadig om mange år kan bruge ordene fra fremmedsproget.

Huskeevnen er et af de mest elementære og populære dele af hukommelsestræningen, da vi tit forbinder vores hukommelse med, hvor god man er til at huske ting.