Formulering

At udtrykke fakta eller tanker i en sproglig korrekt form

En forudsætning for formuleringen er, at man er i stand til at danne ord, grammatikken og tanker i sammenhængene. Formuleringen gør, at vi har mulighed for at meddele, hvad vi har at sige, men bidrager også med, at man forstår noget i en sproglig kontekst.

Formuleringsevnen er i den grad afhængig af, hvilket ordforråd vi fik indarbejdet i hukommelsen i løbet af vores liv og varierer i høj grad fra person til person. Flere faktorer er ansvarlige for vores formåen på dette område. Blandt andet vil indvandrere fra andre lande have en større udfordring at opnå et stort ordforråd på det respektive sprog, end hvis det var hans modersmål. Den kulturelle baggrund spiller en stor rolle. Derudover er skolegangen også en af søjlerne, for at opnå en god formuleringsevne, uden at vi dog har mulighed for at generalisere disse påstande, da de kun er et fingerpeg og ikke en naturlov.

Ordforrådet benytter sig både af det aktive og det passive ordforråd. På den ene side har vi det ordforråd, som vi aktivt anvender ved at tale. På den anden side har vi mulighed for at forstå, hvad der bliver sagt, men hvor vi (måske) ikke har mulighed for at anvende lige netop disse ord. Det kaldes så det passive ordforråd.

Jo større ordforråd vi har og har mulighed for at benytte os af, jo mere variabel bliver vores sprog og forbedrer på den måde vores kommunikationsfærdigheder.