Fantasi og kreativitet

Fantasien er vores imagination, vores mulighed for at forestille os ting.

Kreativitet er evnen til at skabe ideer og muligheden for at finde nye løsninger.

Fantasien er ikke andet end at forlade vores vante tankebaner, so vi når nye dimensioner. Kreativitet er omsætningen fra ting, vi allerede kender, til nye sammenhæng. Især den billedige  forestilling bliver anvendt og den kreative brug af sprog hører også til dette område.

Kreativitet

Fantasien er noget, der som udgangspunkt bliver fremmet meget lidt i vores samfund, hvilket er en ærgerlig sag, da fantasien gør en forskel – og derfor er der i hukommelsestræningen også stor fokus på området, hvor der både bliver beskæftiget sig med fantasien i teori og ikke mindst i praksis. Der findes en masse underholdende kreative øvelser, der udfordrer og fremmer fantasien, så man kan opretholde eller måske endda forbedre sine egenskaber på området.

Fantasi og kreativitet er blandt andet i Mnemoteknikken et meget vigtigt element, hvor det er forudsætning for at kunne gennemføre en indlæring på sådan en vis, at man ikke kommer til at glemme igen. Typisk vil det være sådan, at ens ideer og tanker, som netop er produceret af fantasien og kreativiteten, hænger bedst fast, hvis man krydrer det med ting, som er forbundet med positive eller også negative følelser.

Hukommelsen bruger sin evne til at bruge fantasien og kreativiteten løbende – og ved hjælp af hukommelsestræningen har du mulighed for at træne disse evner.