Bedømmelsesevne

Bedømmelse af en situation eller en beslutningstagen efter overvejelse af samtlige kendte faktorer

Ved bedømmelsesevnen bliver der dannet en egen mening om kendsgerninger, begivenheder og personer. En beslutning bliver taget, efter at der bliver dannet et for og imod. Det kræver altså en nøje afvejning af det foreliggende grundlag, at beslutte sig, om det nu er den ene eller den anden løsning, man bør vælge. Dette er vigtige forudsætninger for, at kunne repræsentere ens eget synspunkt.

Nogle gange kan nogle gange være en meget svær opgave og vores evne kan, afhængigt af vores personlighed, variere meget. Men det at bedømme en situation og at have sin egen holdning omkring dette kan også ved hjælp af en målrettet indsats trænes og forbedres. Det kræver, at vi bevidst analyserer, hvad der taler for og hvad der taler imod de enkelte påstande, der ligger tilgrunds for argumentationen.

Hukommelsestræningen vil derved ikke tag fat i eksistentielle spørgsmål, men ved hjælp af teoretiske øvelser at skærpe bedømmelsesevnen.